Rapoo- It solutions & Corporate template

04-8458401

צור קשר

office@k-usha.org.il

שלח דוא"ל

אתר הנצחה לתושבי הישוב .
יהי זיכרם ברוך...

דף הנצחה לפולדואר שלמה ז"ל
(18/06/1918 - 01/05/1974)     ( ח תמוז תרע"ח  -  ט אייר תשל"ד )

ביום חמישי ט' אייר תשל"ד נפטר שלמה ללא עת לאחר מחלה חשוכת מרפא שקיננה בו חודשים רבים.
שתים עשרה שנה חי בתוכנו שלמה. להלכה ערירי היה, אולם במציאות היו לו ידידים רבים אפילו בקרב הילדים שעבדו איתו.
מוצאו מהולנד. את תקופת המלחמה עבר בהסתר אצל משפחת איכרים הולנדית ועשה בכל העבודות הקשות.
תקופה זו השאירה כנראה את רישומה על בריאותו שהתערערה בעודנו במיטב שנותיו.
לארץ בא מיד עם קום המדינה ב 1949. פנה לקיבוץ עין-חרוד ונקלט בעבודה בענף הרפת ולאחר מכן בנוי. לאחר תשע שנים עזב את המקום, חזר להולנד, אולם לא לזמן רב. חזר ארצה ב 1962 ובא אלינו.
את רוב זמנו עבד אצלנו בנוי. בחורף היה יוצא לקטוף בפרדס והצטיין. סדרן עבודה יכול היה לפנות אליו בכל מיני עבודות ותמיד נענה. היה תמים ושתקן. 
הוסף< חזרה לאתר הנצחה
usha abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות