Rapoo- It solutions & Corporate template

04-8458401

צור קשר

office@k-usha.org.il

שלח דוא"ל

אתר הנצחה לתושבי הישוב .
יהי זיכרם ברוך...

דף הנצחה לגולן (גולדשטיין) יצחק ז"ל
(27/08/1912 - 13/10/1991)     ( יד אלול תרע"ב  -  ה חשון תשנ"ב )

יצחק עלה ארצה בשנת 1936. היה ממייסדי תנועת "הנוער הציוני" בגליציה בתחילת שנות ה-30. תחנתו הראשונה של יצחק-איז'ו בארץ היתה במגדיאל ומשם עבר לתל יצחק. מטעמים אישיים עבר לאושה בשנת 1957. עם הקמת המפלגה הפרוגרסיבית ייצג את התנועה במרכז החקלאי ובמוסדות כלכליים שונים.
בשנת 1959 נבחר כנציג ההתישבות העובדת לכנסת והתמיד בכהונתו עד 1977. את השנים שלאחר כהונתו בכנסת הקדיש לפעולה ענפה במוסדות החינוך של "הנוער הציוני" ול"משואה" - מפעל ההנצחה של תל יצחק, שבו שימש כיו"ר ההנהלה.
יצחק היה איש נעים הליכות ואיש רעים. באושה באסיפות ובפגישות היה מוסר על המתרחש בכנסת.
בסוף ימיו חלה במחלה ממארת והיא הכריעה אותו.
ת.נ.צ.ב.ה. 
 
הוסף< חזרה לאתר הנצחה
usha abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות