Rapoo- It solutions & Corporate template

04-8458401

צור קשר

office@k-usha.org.il

שלח דוא"ל

אתר הנצחה לתושבי הישוב .
יהי זיכרם ברוך...

דף הנצחה לרון (צימר) אריה ז"ל
(17/05/1912 - 11/09/1977)     ( א סיון תרע"ב  -  כח אלול תשל"ז )

אריה עלה ארצה בשנת 1935. לא איש "תנועה", אבל ציוני וחלוץ העובר לפני המחנה.
מראשוני אושה. עבד ככולם, בכל אשר ניתן: בניקוי הבוץ בתעלות הקישון, בנמל, בבניין.
מראשוני המגויסים לנוטרות ומגן בעם, אבל לא מנותק מהבית. שופע מרץ ואוהב את החיים. עם כל אחד חבר בשיר ובריקוד. מראשוני המתנדבים לקרב עם הפולש הגרמני, כחייל בריטי ואיש הבריגדה העברית עושה רבות להצלת שארית הפליטה.
חוזר לקיבוצו עליז ושמח ועושה הכל להשתלב בחיי יום-יום. בונה ממש את ביתו, אותו בית שעמד בקצה המשק ע"י הגדר - והיום במרכזו. לא שוהה הרבה זמן בבית - מגוייס כחייל צבא ההגנה לישראל - עושה את מלאכתו במסירות למופת ובעל מצפון לדוגמה. מסיים את צה"ל בדרגת סגן אלוף, חוזר למשקו ומקים משפחה ודור בישראל.
אריה מנסה שוב להשתלב בחיי המשק שגדל והתרחב וקבע דפוסים שלא תמיד היו לרוחו הסוער ובעל הפרינציפים.
מכונס בעצמו, כגזבר פנים, עושה את עבודתו היום-יומית בדייקנות ובעל מצפון שלא יבולע לחבר ובעיקר לקבוצה ככלל. 
הוסף< חזרה לאתר הנצחה
usha abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות