Rapoo- It solutions & Corporate template

04-8458401

צור קשר

office@k-usha.org.il

שלח דוא"ל

אתר הנצחה לתושבי הישוב .
יהי זיכרם ברוך...

דף הנצחה לטננבוים מנדל ז"ל
(15/05/1914 - 04/09/2004)     ( יט אייר תרע"ד  -  יח אלול תשס"ד )

מנדל נולד בפולין בעיר ביאלובז'גי, בבית מסורתי. מגיל צעיר התחיל את לימודיו ב"חדר", בגיל 6 התחיל ללמוד במקביל ל"חדר" גם בבית ספר ממלכתי פולני. בהגיעו לגיל 14 הצטרף לתנועת "הנוער הציוני". כל שלושת הדברים האלה, שנעשו במקביל והיו מבטלים זה את זה, הקשו מאוד על החיים. נוסף לכך בבית דברו יידיש, בחדר למדו בעברית ובבית הספר למדו בפולנית. מנדל מספר שהיה לכוד בין הפטיש לסדן בכל המקומות. עם סיום בית הספר עבר מנדל לקיבוץ ההכשרה הראשון שלו בביאליסטוק, שם שהה כשנתיים. כדי להתקדם לכיוון העליה לא"י עבר מנדל לקיבוץ בלודג'. בקיבוץ זה פגש מנדל את איטה והם נישאו. באוגוסט 1939 קיבלו 18 חברים מקיבוץ לודג' סרטפיקטים, ארזו מזוודות והתכוננו לעליה. ב-1 לספטמבר 1939 פתח היטלר במלחמה, גבולות פולין נסגרו ולא ניתן היה לצאת מפולין לא"י, כל ה-18 נלכדו בפולין. בתוך המלחמה הצליח מנדל להגיע לרובנו שהיתה תחת השלטון הרוסי, שם עבד כנהג. עם התקדמות הגרמנים הועבר מנדל לרוסיה ומשם לסיביר למחנות עבודה.
לאחר שהייה ממושכת בסיביר בתנאים בלתי אנושיים, גוייס מנדל לצבא האדום ובו פעל כנהג בתותחנים.
עם תום המלחמה, שוחרר מנדל מהצבא הרוסי ובזמן שהייתו במחנה המשוחררים, הצליח להפגש עם אחיו הצעיר שסיפר לו על כך שכל המשפחה נספתה בשואה.
מנדל חזר והשתלב בתנועה הציונית אשר ארגנה את שארית הפליטה באירופה במחנות עליה. בשהותו באוסטריה במחנה עליה, פגש מנדל את ציפורה והם נישאו.
בשנת 1947 הצליחו מנדל וציפורה לעלות ארצה, באניה יוונית קטנה. העליה היתה תחת מסווה של תושבים חוזרים. וכך, בשיא ימי העליה הבלתי לגלית, הצליחו מנדל וציפורה (שהיתה כבר בסוף ההריון) לעלות לישראל. כאשר הגיעו לנמל חיפה ביקש מנדל להגיע ישירות לאושה פה היו לו ידידים רבים מהתנועה.
בחודשיים הראשונים התגוררו בחדרם הקטן של פרידקה ויונה מרמרי, כאשר מנדל חולק עם יונה מיטה אחת ואילו ציפורה הועברה להשגחה רפואית עד ללידה. העבודה הראשונה של מנדל היתה כנהג. מארבע בבוקר בהובלת חלב ועד שעות הערב המאוחרות בהובלת התוצרת מגן הירק לשוק. מהנהגות עבר מנדל לעבודה בלול והמשיך למדגריה. שנים רבות עבד מנדל במדגריה ומשזו נסגרה עבר לאופטיפלס שם התמיד עד לאחרונה.
מאז חזר אריה לאושה והקים משפחה זכה מנדל לשנים של נחת.
כאשר נחלש מנדל טיפל בו אריה במסירות רבה, ביום ובלילה, לא עזב אותו ללא השגחה - ועל כך נאמר "אשרי האיש שככה לו".

ת. נ. צ. ב. ה
הוסף< חזרה לאתר הנצחה
usha abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות